top of page

Kantonrechter vernietigt vaststellingsovereenkomst wegens dwaling over ingangsdatum WW uitkering

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst – ook wel ‘beëindigingsovereenkomst’ – tussen werkgever en werknemer is het in beginsel de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf om zich te vergewissen van de gevolgen van de overeenkomst en zich daarbij te laten adviseren door een jurist of advocaat. Doet een werknemer dat niet, dan is dat voor zijn of haar eigen risico. Bij eventuele nadelige gevolgen voor de werknemer kan de werkgever hier nadien niet voor worden aangesproken.


Maar werkgevers let op; als u verkeerde informatie verstrekt aan de werknemer – bewust of onbewust – dan kan er wel een probleem ontstaan. Er is dan immers sprake van dwaling zoals bepaald in artikel 6:228 BW, wat wil zeggen dat de werknemer op het verkeerde been is gezet, terwijl bij een ware voorstelling van zaken hij of zij de vaststellingsovereenkomst niet zou hebben gesloten. Zo was dit ook het geval in een zaak die in september 2022[1] speelde bij de kantonrechter Rotterdam. Daarbij had de werknemer aan werkgever gevraagd of hij direct na de einddatum van 21 maart 2022 een WW uitkering zou kunnen krijgen, waarop de werkgever dit bevestigde. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer de overeenkomst niet zou hebben gesloten als hij op de hoogte was van de daadwerkelijke situatie en dat dit kwam door een onjuiste mededeling van de werkgever, waardoor sprake was van dwaling.


De overeenkomst werd gedeeltelijk vernietigd, uitsluitend ten aanzien van de einddatum. Een volledige vernietiging vond de rechter niet redelijk. De nieuwe einddatum werd door de kantonrechter vastgesteld op het moment dat de werknemer wél aanspraak kon maken op een WW uitkering, te weten op 1 juni 2022. Zo vond er direct nadeelcompensatie plaats (artikel 6:230 lid 2 BW).


Als werkgever is het belangrijk dat u uw werknemer in de gelegenheid stelt om (juridisch) advies in te winnen, maar hou dus ook voor ogen dat informatie over de gevolgen van de overeenkomst die u zelf geeft, juist moet zijn en u verantwoordelijk kunt worden gehouden voor de gevolgen als die informatie niet juist blijkt te zijn. Meer informatie over deze zaak vindt u op https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2022:8254.


Mocht u als werkgever of als werknemer vragen hebben over de vaststellingsovereenkomst of bijstand wensen hieromtrent, neem dan contact op met Smit Advocatuur: 06-23044021 of msmit@smitadvocatuur.nl

[1] ECLI:NL:RBROT:2022:8254


Comments


bottom of page