top of page

DISCLAIMER

Deze website bevat algemene informatie, bedoeld om een indruk te geven van de praktijk die gevoerd wordt door Smit Advocatuur. Hoewel deze website zorgvuldig is samengesteld, kan Smit Advocatuur niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die vermeld is op deze website. Iedere aansprakelijkheid verband houdend met de inhoud en de weergave van deze website wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.

bottom of page