top of page

Koper van een nieuwe polyester boot mocht geen osmose verwachten na slechts twee vaarseizoenen

In maart 2017 kocht een particulier een nieuwe sloep met buitenboordmotor bij een bedrijf voor een bedrag van ca. € 12.500,-. Al na twee vaarseizoenen werd in het najaar van 2018 osmose geconstateerd, naar de visie van koper veels te snel. De verkoper was slechts bereid om de osmose te verhelpen tegen een bedrag van € 800,-. De koper vond dit niet terecht en stapte naar de geschillencommissie waterrecreatie. Dat was mogelijk omdat het bedrijf aangesloten was bij de HISWA en in de algemene voorwaarden van de HISWA de mogelijkheid was opgenomen om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie waterrecreatie.


In de procedure voerde de verkoper onder meer het verweer dat de koper niet het noodzakelijke onderhoud aan de boot liet verrichten.


De geschillencommissie heeft een deskundige ingeschakeld om het onderwaterschip te beoordelen. Uit het rapport blijkt dat er over het gehele onderwaterschip blaasjes waarneembaar zijn, variërend van 3-5 mm in doorsnede. De deskundige heeft met een krabber twee blaasjes doorgeprikt en “kaal gekrabd”. Tijdens het doorprikken kwam een azijnzure vloeistof vrij, wat osmose betekent. Osmose is een proces dat ontstaat als er vocht in het polyesterlaminaat dringt, waarbij dit vocht zich vermengt met de in het polyesterlaminaat aanwezige chemische bestanddelen en er een vloeistofstroming op gang komt. Dit wordt veroorzaakt doordat de gelcoat, die is aangebracht op de romp en het onderwaterschip, nooit 100% damp- en waterdicht is maar enigszins poreus. Na langdurige waterbelasting dringt daardoor toch een kleine hoeveelheid vocht door de gelcoat heen.


De boot is op 18 maart 2017 nieuw gekocht en te water gelaten. Medio oktober 2017 is de boot binnen in een loods gestald en in maart 2018 opnieuw te water gelaten voor het zomerseizoen. In oktober 2018 is de boot wederom in de loods gestald. De koper ontdekte toen de blaasjes op de romp van het onderwaterschip. In totaal heeft de boot twee zomerseizoenen in het water gelegen, ongeveer 2 x 5 maanden. De verkoper heeft de koper geadviseerd om in de winter van 2018-2019 antifouling aan te brengen. Het is de deskundige niet duidelijk waarom dat geadviseerd is in relatie tot het voorkomen van osmose. Antifouling voorkomt alleen dat organismen aangroeien, maar voorkomt niet dat vocht in het laminaat dringt. Een epoxy verflaag voorkomt dat wel, mits deze goed op de romp wordt aangebracht.


De deskundige noemt als herstelmogelijkheid dat het gehele onderwaterschip “kaal” wordt gemaakt, dat wil zeggen dat de gelcoat op de romp tot op het laminaat verwijderd wordt. Daarna moet het laminaat worden gedroogd totdat het voorgeschreven vochtpercentage is bereikt, waarna de gelcoat moet worden gerepareerd. Het is daarna aan te bevelen om een dampdichte epoxylaag aan te brengen. De deskundige schat de volledige herstelkosten op € 3.668,70 inclusief BTW.


De commissie neemt de bevindingen van de deskundige in beginsel over nu zij geen aanleiding ziet hiervan af te wijken. Nu het gaat om een nieuwe boot mocht de koper er naar het oordeel van de commissie van uitgaan dat zich anderhalf jaar na de levering geen osmose zou voordoen. Dit brengt mee dat de boot niet voldoet aan hetgeen de koper daarvan mocht verwachten.


De verkoper wordt in de gelegenheid gesteld om herstelwerkzaamheden uit te voeren, wat dient te gebeuren op de wijze zoals aangegeven door de deskundige, waarbij eerst het gehele onderwaterschip “kaal” wordt gemaakt, daarna het laminaat wordt gedroogd totdat het voorgeschreven vochtpercentage is bereikt en vervolgens de gelcoat wordt hersteld. Daarnaast is het aan te bevelen dat er een epoxylaag over de gerepareerde gelcoat wordt aangebracht. Dit is echter een optie bij de aankoop geweest. Indien de koper ervoor kiest om deze epoxylaag alsnog aan te brengen, dienen de kosten daarvan derhalve voor rekening van de koper te komen.


Kortom; men mag bij een nieuwe polyester boot niet verwachten dat zich zo snel osmose voordoet. Of er nou sprake is van garantie of niet, de boot voldoet in dit geval niet aan de verwachtingen die een koper ervan mag hebben zodat de verkoper verplicht is om deze gebreken te herstellen.


Indien je bijstand nodig hebt in een dergelijke situatie, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat mr. M. (Marcel) Smit van Smit Advocatuur via 06-23044021 of msmit@smitadvocatuur.nl. Meer informatie over wat Marcel Smit voor jou kan betekenen vind je op www.smitadvocatuur.nl/watersportadvocaatZoektermen: boot schip pleziervaartuig jacht motorboot zeilboot zeilschip gebreken verborgen non-conform onderzoeksplicht onderzoeksverplichting gebrek mededelingsplicht zeiljacht motorjacht motorschip non-conformiteit klachtplicht


53 views0 comments

Kommentare


bottom of page