top of page

Koper van een ‘nieuwe’ tender krijgt korting omdat de boot een showmodel bleek

Koper koopt in 2019 een nieuwe tender(sloep) voor een bedrag van € 122.635,- inclusief btw. Het betreft een Waterspoor 808 open met een lengte van 8,5 meter en met een 140 pk Vetus 4-cilinder dieselmotor. De Waterspoor 808 is een snelvarende sloep, ook wel aangemerkt als tender of tendersloep. Omdat koper de boot (nieuw) koopt van een bedrijf, wordt hij aangemerkt als consument.Al snel na de aankoop constateert de koper meerdere gebreken aan de boot, zoals een beschadigd instrumentenpaneel, een defecte benzinemeter, een storing aan het uitlaatsysteem en problemen met het stuurwiel. Daarnaast constateerde de koper na de levering dat de boot al 11 vaaruren had, wat opmerkelijk is omdat sprake zou zijn van een nieuwe boot. Uiteindelijk blijkt dat de boot als showmodel is gebruikt tijdens de HISWA in-water Boat Show in Lelystad in 2018. Na de Boat Show is de boot nog diverse malen gebruikt voor het maken van promotie video’s. Naast het feit dat het bouwjaar van de boot dus niet 2019 bleek, maar 2018, is er dus als showmodel mee gevaren, waardoor – aldus de koper – geen sprake is van een nieuwe boot.


Koper vordert primair een prijsvermindering van € 25.000,- en een vergoeding van € 3.581,36 in verband met de gebreken. Subsidiair vordert de koper – kort gezegd – ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van de gehele koopsom.


De rechtbank Amsterdam[1] die deze zaak heeft beoordeeld overweegt het volgende. Op grond van artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden. Dit is onder meer niet het geval als de mededelingen van de verkoper niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Daarnaast verwijst de rechtbank naar artikel 7:18 lid 2 BW waarin is bepaald dat als een afwijking / gebrek zich binnen zes maanden na aankoop openbaart, wordt vermoed dat de zaak bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Dit noemt men ook wel de ‘wettelijke garantie’ van de consument.


Uiteindelijk komt de rechtbank tot het volgende oordeel. Dat de boot daadwerkelijk is gebouwd in 2018 en niet in 2019, acht de rechter niet van belang. De reden hiervan is, dat de koper vooraf überhaupt niet wist of hij een boot uit 2018 of 2019 geleverd zou krijgen. Dat (achteraf) op de factuur het bouwjaar van 2019 staat genoemd, is daarbij niet meer relevant.


Wat de rechter wel van belang acht, is dat de boot al was gebruikt en dus niet volledig nieuw was. Bij de aankoop van een nieuwe boot, mag de koper ervan uitgaan dat deze niet is gebruikt tijdens een show op de HISWA of dat er promotiefilmpjes mee zijn gemaakt. De boot beantwoordt om die reden niet aan de overeenkomst. De afwijking is echter onvoldoende om ontbinding van de koopovereenkomst te rechtvaardigen. Wel kent de kantonrechter een prijsvermindering toe, niet van € 25.000,-, maar van € 3.835,-. Dat is namelijk het verschil tussen de prijs van een nieuwe boot en een demo-boot, die ook te koop werd aangeboden door gedaagde. Daarnaast wordt nog een bedrag ter hoogte van € 1.581,36 in verband met gebreken toegewezen, waardoor de koper in totaal een bedrag van € 5.426,36 toegewezen krijgt.


De conclusie van deze zaak is dat als een koper als consument een nieuwe boot aanschaft, dat hij ervan uit mag gaan dat deze ook echt (splinter)nieuw is en geen vaaruren heeft gemaakt voor andere redenen dan het testen van de boot en/of een proefvaart.


Heeft u als koper of verkoper een geschil over de aankoop van een boot, nieuw of tweedehands, dan kunt u contact opnemen met advocaat mr. M. (Marcel) Smit. Marcel heeft jarenlange ervaring met geschillen binnen de watersportbranche.


U kunt hem bereiken via msmit@smitadvocatuur.nl en 06-23044021. Meer informatie vindt u op www.smitadvocatuur.nl/watersportadvocaatTrefwoorden: Boot kopen advocaat Zeilboot Motorboot verborgen gebreken Btw-verklaring

non-conform CE ce-markering ce-certificaat Geschil schip Aansprakelijkheid pleziervaartuig Nautisch recht Maritiem recht Schepen watersport


Comments


bottom of page