top of page

Wat kunt u doen tegen smaad of laster?

Als iemand negatieve berichten over u of uw bedrijf verspreidt dan kan er sprake zijn van smaad of laster. Van smaad is sprake als die persoon moedwillig uw goede naam wil beschadigen (‘zwartmaken’), ook al zou de informatie die wordt verspreid waar zijn. Van laster is sprake als er bewust een leugen wordt verspreid.


Smaad en laster zijn misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht en kunnen leiden tot strafvervolging. In de praktijk wordt echter na aangifte van smaad of laster niet snel overgegaan tot vervolging en wordt een benadeelde doorgaans door de politie verwezen naar een civiel advocaat. Want naast het feit dat sprake kan zijn van een misdrijf, wordt er bij smaad en laster ook onrechtmatig gehandeld op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’).


Denk maar aan de recente situatie waarbij de trainer van Ajax Maurice Steijn door voetbalanalist Pierre van Hooijdonk werd beschuldigd van ‘duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers'. Steijn had er een groot belang bij om de situatie zo snel mogelijk de kop in te drukken en via zijn advocaat is Van Hooijdonk dan ook gesommeerd tot rectificatie, onder dreiging van een kort geding. Van Hooijdonk heeft eieren voor zijn geld gekozen en gaf aan dat hij zijn stelling niet kon onderbouwen en bood zijn excuses aan. Gezien de gevolgen voor de reputatie van Steijn en daarmee ook de betrokken clubs en zaakwaarnemers, heeft Van Hooijdonk er goed aan gedaan om tot rectificatie over te gaan.


In een procedure bij de civiele rechter kan namelijk worden gevorderd dat:


- Eventuele berichten (smaadschrift), worden verwijderd;

- Er een verbod wordt opgelegd op het plaatsen van nieuwe berichten;

- Dat er een rectificatie plaatsvindt, zodat eerdere berichtgeving wordt rechtgezet;

- Er een dwangsom wordt opgelegd voor het geval de gedaagde weer de fout ingaat;

- Een schadevergoeding wordt toegekend;


Een schadevergoeding kan worden gevorderd als sprake is van materiële schade of van immateriële schade. Materiële schade is vermogensschade (artikel 6:96 BW) en kan worden toegekend als er voldoende bewijs is waaruit de schade blijkt.


Immateriële schadevergoeding wordt minder snel toegekend (6:106 BW). Het gaat hier om schadevergoeding wegens aantasting van bijvoorbeeld de reputatie van iemand, wat niet in geld is uit te drukken. Bij de beoordeling door de rechter spelen dan diverse omstandigheden een rol, zoals de ernst van de ‘zwartmakerij’, de duur daarvan, de bekendheid van de benadeelde en of er een oogmerk was om schade toe te brengen. Het kan goed zijn dat als Steijn bijvoorbeeld zou zijn ontslagen door Ajax als gevolg van de beschuldigingen door Van Hooijdonk, dat dit ook gevolgen heeft voor zijn algehele reputatie en trainerscarrière. Niet ondenkbaar is dat dan ook een immateriële schadevergoeding gevorderd had kunnen worden.


Kortom; als u wordt geconfronteerd met smaad of laster, doe aangifte bij de politie, maar laat vooral ook een civiel advocaat de zaak beoordelen. Smit Advocatuur kan u hier ook goed bij helpen en wij kunnen beoordelen of een civiele procedure kans van slagen heeft. Als u advies wilt, neem dan vrijblijvend contact op met mr. M. (Marcel) Smit van Smit Advocatuur. 06-23044021 of msmit@smitadvocatuur.nl

www.smitadvocatuur.nl


Smit Advocatuur is gevestigd aan de Dr. Lelykade 22A in Den Haag
46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page