top of page

Langdurige toiletbezoeken werknemer leiden tot terecht ontslag op staande voet!


Op 10 januari 2023 beslist de kantonrechter in Arnhem[1] dat een ontslag op staande voet mede in verband met langdurige toiletbezoeken van werknemer terecht was. Werknemer ging soms wel ruim 20 minuten naar het toilet en kwam vervolgens met zijn telefoon in zijn hand weer naar buiten, tot grote frustratie van de werkgever. Uiteraard was dit niet het enige verwijt richting de werknemer. De langdurige toiletbezoeken waren onderdeel van een patroon, waarbij de werknemer zich gedurende enkele jaren veelvuldig onttrok aan opgedragen werkzaamheden. Hij hield extra lange pauzes, stelde zich niet flexibel op, vertoonde negatief gedrag, was oncollegiaal en weigerde redelijke opdrachten van de werkgever uit te voeren.


Werkgever is in een periode van drie jaar meermaals in gesprek gegaan met de werknemer over zijn werkhouding en omdat dit niet structureel verbetert, gaat de werkgever gesprekken vastleggen en op enig moment waarschuwingen geven. De werknemer wordt er in april en mei 2022 op gewezen dat bij het voortduren van zijn gedrag een ontslag zal volgen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Ondanks dat de werknemer aangeeft de situatie te begrijpen, leidt dit wederom niet tot structurele verbetering, waarna de werknemer op 23 september 2022 op staande voet wordt ontslagen. In de ontslagbrief schrijft de werkgever onder meer:


Afgelopen voorjaar hebben we een ultieme poging ondernomen om het tij te keren (…)

Helaas viel je al snel weer terug in negatief gedrag. Lange pauzes houden, langdurig op de WC zitten en er met je telefoon in je hand uitkomen, concrete werkopdrachten naast je neerleggen omdat die je niet aanstaan cq je er geen zin in hebt, te laat komen of eerder vertrekken etc. Als we je aanspreken, reageer je onverschillig en geef je er geen enkele blijk van bereid te zijn tot aanpassing.


Je houdt in principe geen enkele pauze meer conform de voorgeschreven tijden, deze worden standaard uitgerekt. De rookpauze van 5 minuten rond acht uur duurt bij jou 15-20 minuten, ook nadat je hierop door [betrokkene 2] en mij bent aangesproken. De 15 minutenpauzes duren bij jou 20-30 minuten en daarnaast neem je tijdens werktijd zonder toestemming zelf pauzes van 15-25 minuten. Wij hebben gemonitord dat je per dag minimaal 50-60 minuten extra (ongeoorloofd) pauze neemt, hetgeen dus ten koste gaat van je werktijd. Daarbij negeer je alle mondelinge waarschuwingen en ook de herhaaldelijk verstrekte schriftelijke instructies om de pauzetijden in acht te nemen.


We hebben lang geduld gehad met jou, ondanks de kritiek en frustraties bij je collega’s over je opstelling. Inmiddels is de maat echter vol en raken hardwerkende collega’s niet alleen gefrustreerd, maar ook gedemotiveerd door jouw gedrag alsmede je voortdurend zeer negatieve uitlatingen over ons bedrijf.


Met dit ontslag eindigt jouw arbeidsovereenkomst per direct. We zijn ernstig in jou teleurgesteld en begrijpen ook werkelijk niet waar jouw demotivatie en gebrek aan loyaliteit vandaan komt, laat staan dat er enig excuus voor bestaat.


Wat de werkgever in deze zaak goed heeft gedaan is dat zij op een gegeven moment alle gesprekken schriftelijk is gaan vastleggen en uiteindelijk over is gegaan tot het geven van schriftelijke waarschuwingen. Op die manier wordt het voor de rechter inzichtelijk dat de werknemer al die jaren onacceptabel gedrag vertoonde en dat hij kansen heeft gekregen om zich te verbeteren. Bij ontslagzaken is het vaak een probleem dat werkgevers onvoldoende hebben gedaan aan vastlegging / dossieropbouw, waardoor het bewijs ontbreekt. Zelfs te lange toiletbezoeken kunnen dus bijdragen aan een terecht ontslag!


[1] ECLI:NL:RBGEL:2023:531

Comments


bottom of page