top of page

Werkgevers, let op met het invullen van de werkgeversverklaring!

Daar waar de lijn in de rechtspraak tot op heden altijd is geweest dat de werknemer aan een werkgeversverklaring géén rechten kon ontlenen, oordeelde de kantonrechter in Breda op 18 januari 2023 (ECLI:NL:RBZWB:2023:304) dat de werkgeversverklaring wel degelijk een rol kan spelen in de beoordeling van de rechten van werknemer.


De werkgeversverklaring is een schriftelijk document waarin de werkgever verklaart wat het inkomen is van de werknemer en of de werknemer een vast contract heeft of waarschijnlijk krijgt. Deze is uitsluitend bedoeld om de hypotheekverstrekker van informatie te voorzien en dus absoluut niet om de werknemer te informeren over zijn of haar rechten binnen de arbeidsrelatie. Om die reden was het uitgangspunt in de rechtspraak logischerwijs dat een werknemer deze verklaring niet kan gebruiken om bijvoorbeeld een vast contract af te dwingen.


In deze zaak vorderde een werknemer die arbeidsongeschikt was geraakt en de drie jaar daarna ineens geen dertiende maand meer kreeg, alsnog uitbetaling van zijn dertiende maand. Dit terwijl er in de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat het aan de beoordeling van de werkgever was om wel of geen dertiende maand uit te keren. Naast het feit dat de werknemer in de jaren voorafgaand aan zijn ziekte wel een dertiende maand ontving, waren er in 2018 en 2019 twee werkgeversverklaringen afgegeven waarin werd aangegeven dat de dertiende maand een onvoorwaardelijk inkomensbestanddeel betrof.


De kantonrechter kende de vordering van de werknemer toe, onder meer omdat in de jaren voorafgaand aan de ziekte er wel een dertiende maand was uitgekeerd, maar zij overwoog daarbij dat de twee werkgeversverklaringen eveneens een rol speelde in het oordeel. Zij overwoog het volgende:


Daar komt nog bij dat er twee werkgeversverklaringen zijn waarin is opgenomen dat er sprake is van een vaste (onvoorwaardelijke) dertiende maand. Weliswaar is dat gezien de aard en het doel van een werkgeversverklaring niet allesbepalend, maar het speelt wel een rol bij de uitleg van wat partijen zijn overeengekomen.


Aan werkgevers dus de boodschap om op te letten met het invullen van de werkgeversverklaring. Het zal niet zo zijn dat werknemers uitsluitend op basis van een werkgeversverklaring een vast contract of een bonus of dertiende maand kunnen afdwingen, maar zoals deze kantonrechter het omschrijft, het kan wel degelijk meewegen bij de uitleg van wat partijen hebben afgesproken. Als er dus andere aanknopingspunten zijn, kan het zo zijn dat je er als werkgever wel degelijk aan vast zit!


Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of heeft u advies of juridische bijstand nodig, neem dan contact op met mr. M. (Marcel) Smit: msmit@smitadvocatuur.nl / 06-23044021 / www.smitadvocatuur.nl


Trefwoorden: arbeidsrecht, werkgeversverklaring, werkgever, werknemer, arbeidsovereenkomst, advocaat, rechtsbijstand, geschil, kantonrechter, rechten


39 views0 comments

Yorumlar


bottom of page